Då var det dags att informera om att en del av Fors Mark har under en längre tid varit under detaljplanearbete hos Haninge Kommun.

Detta har nu gått ut på samråd och finns att läsa om på Haninge kommuns hemsida då det är nu offentliga handlingar.

I huvudsak omfattar planen rangen området.

I samma plan finns ett helt nytt område inritat för range och med faciliteter samt med en del förändringar av nya samt att gamla hål tas bort. (Marken kring hål 17, rangen kommer bli lika lång och bred som i dagsläget.

Ifall planen antas så blir vi en 12 hålsbana. Detta kan då ske tidigast säsongen 2025.

Vi vet ju ännu inte när detta går igenom så observera att detta är bara preliminär informationen.

För frågor går det bra att maila till info@forsgolf.se

Greenfeeutbyten

  • Nynäshamns GK: 18 hål greenfee 350kr helgfri måndag-fredag
  • Gotska GK: 250 kr i greenfee alla dagar. 100kr för juniorer.

 

Greenfeeutbyte gäller endast när båda golfanläggningarna har förklarat banan öppen och bemannad reception råder.