Bokningsvillkor

Avbokningsregler/No show

Avbokning ska ske senast en timme innan din bokade starttid. Om avbokning inte sker i tid kommer du debiteras en no-show avgift på 300 kr.

Medlem som inte kommer till sin bokade starttid eller missar att ankomstregistrera sig kommer att steg 1. Få en skriftlig varning och steg 2. debiteras en no-show avgift på 300 kr.

Gäst som inte kommer till sin bokade starttid eller missar att ankomstregistrera sig kommer att debiteras en no-show avgift på 300 kr.

Bokningsregler

• Ankomstanmälan måste ske 15 min innan starttid, vid ingen ankomst innan 15 minuter tar vi bort din bokade tid och du debiteras en no-show avgift på 300 kr för gäst eller för medlem 300 kr (efter en första varning).
• Samtliga spelare i bollen måste ankomstregistrera sig.
• Om det vid kontroll upptäcks att person ej betalat greenfee kommer ordinarie greenfee x2 debiteras och du får omedelbart gå av banan.
• Medlemmar och gäster kan ha max 3 tider bokade samtidigt.
• Vid högt bokningstryck förbehåller sig klubben rätten att sammanföra 1/2/3-bollar till 4-bollar.
• Bokaren är ansvarig för samtliga spelare i bokningen och fakturering sker i efterhand till bokaren för spelplatser som inte har betalats, avbokats eller ankomstmarkerats i tid.
• Personer över 65 år nyttjar ett rabatterat greenfreepris fram till klockan 16.00 vardagar (gäller ej röda dagar eller helg).
• Personer över 65 år som redan nyttjar rabatterat pris på greenfee har ej ytterligare rabatt som gäst till medlem.
• Vid händelse av frost eller andra väderförhållanden som resulterar i att banan stängs av kommer bokade tider utgå. Ombokning sker i mån av plats (bokade tider flyttas alltså inte fram).
• Golfbil bokas via Min golf (eller via receptionen) för spel.
• Vagnar och golfset uthyres under receptionens öppettider.
• Gruppbokningsförfrågningar görs till kansliet@forsgolf.se

Ordningsregler


• Max 4 spelare per starttid. Vid fler än 4 spelare kommer en straffavgift debiteras och övriga spelare får omedelbart gå av banan.
• Alla spelare måste ha varsitt golfset på banan. Vid färre golfset än spelare kommer en straffavgift debiteras. (Golfset finns att hyra i receptionen under dess öppettider).
• Meddela alltid personal innan start om en person går med bollen utan att spela.
• Respektera våra starttidsintervaller på 10 minuter och håll tempot på banan. Håll kontakt med bollen framför och släpp förbi boll om du behöver släppa ett hål eller leta efter boll för länge.
• Du får ta en kort paus efter 9:an men tänk på att hålla kontakten med bollen framför dig alternativt släppa igenom snabbspelande boll bakom dig.
• Golfbilar och vagnar får inte köras över tee eller green.
• Banarbetare har alltid företräde! Avvakta signal från banarbetare innan du slår.
• Nedslagsmärken lagas med greenlagare från sidorna och in.
• Hund får följa med på banan om den är kopplad och de andra spelarna i bollen accepterar det.

Regler nyttjande av golfbil

• Personen som hyr golfbilen måste vara över 18 år gammal och inneha B-körkort.
• Nyckel hämtas ut i receptionen. Observera att du inte kan boka golfbilen tidigare än tio minuter efter receptionen öppnat.
• Efter spel lämnar du bilen på parkeringen och lämnar in nyckeln till receptionen alternativt i nyckelinkastet vid receptionen om receptionen är stängd.
• Du tar med dig ditt skräp från bilen och slänger det i papperskorgen.
• Om några skador uppkommit är det viktigt att du genast anmäler detta till receptionen eller info@forsgolf.se

§ 1 VILLKOR FÖR ATT FÅ HYRA OCH FRAMFÖRA GOLFBIL

Giltigt körkort för framförande av bil, dock tillåts körning från 16 år om föraren innehar förarbevis för terrängskoter. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

§ 2 FORDONETS BRUKANDE

Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden. Körning tillåts inte på allmän väg.

§ 3 FÖRSÄKRING

Bilen är trafikförsäkrad. Är bilen vagnskadeförsäkrad framgår självrisk och kostnad för eventuell självriskeliminering i hyreskontraktet.

§ 4 KRAV PÅ FRAMFÖRANDE

Stor hänsyn och försiktighet ska iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn ska även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§ 5 ÅTGÄRDER VID SKADA ELLER FEL

Hyrestagaren ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyrestagaren åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyrestagaren är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren ska efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som ska vidtas samt vilka kostnader åtgärderna kan medföra.

§ 6 UTHYRARENS ANSVAR VID DRIFTSTOPP ELLER SKADA

Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyrestagaren berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 7 BEGRÄNSNINGAR AV SKADA

Det åligger såväl hyrestagaren som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 8 ÅTERLÄMNANDE

Efter avslutat spel ska bilen parkeras på avsedd plats, samt tömmas av hyrestagaren och nycklar återlämnas till uthyraren samt om så uttalats, sätta bilen på laddning.

§ 9 UTHYRARENS HÄVNINGSRÄTT

Om undertecknat avtal inte efterlevs hävs avtalet. Golfbilen tas i retur utan återbetalning av hyreskostnaden och eventuell administrativ avgift påförs hyrestagaren.

Greenfeeutbyten

  • Nynäshamns GK: 18 hål greenfee 350kr helgfri måndag-fredag
  • Gotska GK: 250 kr i greenfee alla dagar. 100kr för juniorer.

 

Greenfeeutbyte gäller endast när båda golfanläggningarna har förklarat banan öppen och bemannad reception råder.