Styrelse

Ordförande

Pelle Johansson

Sekreterare

Robert Lycke

Revisor

Revisionsbyrå

Vice ordförande

Åsa Englund

Kassör

Vakant

Valberedning

Lars Fröstad

Ledamot

Helena Rex

Suppleant

Inger Ramirez

Valberedning

Mikael Fridebäck

Ledamot

Malin Jerkerfot

Suppleant

Ulf Fridebäck

Hedersordförande

Leif Lindholm

Dokument

804f4d7e34
FörhandsvisningNamnStorlekDatum
ThumbRevisionsberattelse-2022.pdf

Öppen | Ladda ner |
287.4 KB2022-06-07
ThumbBokslu-2021-2022-05-26-pdf.pdf

Öppen | Ladda ner |
24.16 KB2022-05-26
Thumb2022-Verksamhetsplan-och-budget-2022-rattad-2022-06-02.pdf

Öppen | Ladda ner |
106.14 KB2022-06-02
Thumb2022-Verksamhetsberattelse-ar-2021-002.docx

Ladda ner |
31.87 KB2022-06-20
Thumb2022-Stadgar-for-Fors-Golfklubb.pdf

Öppen | Ladda ner |
135 KB2022-05-26
Thumb2021-Verksamhetsplan-och-budget-2021.pdf

Öppen | Ladda ner |
100.71 KB2022-02-23
Thumb2021-Verksamhetsberattelse-ar-2020.pdf

Öppen | Ladda ner |
71.67 KB2022-02-23
Thumb2021-Revisionsberattelse-2020.pdf

Öppen | Ladda ner |
299.16 KB2022-02-23
Thumb2021-Bokslut-2020.pdf

Öppen | Ladda ner |
242.87 KB2022-02-23

9

Klubbmästare

Stort grattis till årets klubbmästare 2021!

KM Herr: Niklas Agardh

KM Dam: Maria Tsiouras

KM Junior: Lucas Padellaro

KM seniorer (65+): Kjell Elison

Kommande möten

Årsmöte flyttat till 20 Juni 2022 kl.18.00

Plats: Fors Golf, Vitsåvägen 2. 

Dagordning enligt stadgar

 1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av underskott i enlighet förslag.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgift för år 2023 samt verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2022
 12. Val av:
 13. a) klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett (1) år,
 14. b) Två ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år, .en ledamot på ett /1/ år.
 15. c) två suppleanter för en tid av ett (1) år.
 16. d) Revision genom Revisionsbyrå)
 17. e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett (2) år, varav en sammankallande (ordförande).
 18. f) ombud till Stockholms Golfdistriktsförbunds (SGDF) möte (Förslag: Representant utses av styrelsen)
 19. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 20. Avslutning.

 

Motioner till årsmötet skall vara golfklubben tillhanda senast 14 juni 2022 och skickas eller mailas till:

Fors Golfklubb, Vitsåvägen 2, 137 91 VÄSTERHANINGE
E-post: info@forsgolf.se

Anmälan till årsmötet sker till info@forsgolf.se senast den 16 juni-2022

Handlingar till årsmötet (Dagordning, Verksamhetsberättelse, Årsredovisning och ev Motioner) kommer att finnas på Fors Golf:s hemsida under rubriken Fors GK senast en vecka före årsmötet .